NESKONČNO MOŽNOSTI

ZAGOTAVLJAMO

Icon Poslovna fleksibilnost

POSLOVNA
FLEKSIBILNOST

Icon Tehnična podpora

TEHNIČNA
PODPORA

Icon Izdelano v Evropi

IZDELANO
V EVROPI

Icon Kerrock svetovanje

KERROCK
SVETOVANJE

Icon Kerrock usposabljanje

KERROCK
USPOSABLJANJE

92 RAZLIČNIH BARV

Navdušite.
Vzbudite pozornost. Izstopajte.

Skozi proizvodni proces se vsaki stranki prilagodimo. Poljubno barvo po RAL lestvici razvijemo v zelo kratkem času. Obsežna barvna paleta navdušuje in vzbuja pozornost od klasičnih do ne tradicionalnih barv, katere pomagajo oblikovalcem in arhitektom pri kreiranju modernih projektov.

OGLEJTE SI VSE BARVE

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA

1
TEHNIČNE LASTNOSTI
2
PREZRAČEVANA FASADA
3
ELEMENTI IN MONTAŽA
4
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
5
NAROČILO
6
GARANCIJA
7
SEZNAM TESTIRANJ

Fizikalne lastnosti

Lastnost Vrednost Metoda
Gostota 1,68 – 1,75 g/cm³ SIST EN ISO 1183 – 1/A
Približna teža na m² za d=6mm 10,2 kg
Približna teža na m² za d=12mm 20,4 kg
Koeficient linearne razteznosti 3,7 x 10⁻⁵ K⁻¹ Α (-20 °C do +50 °C)
Trdota – Barcol 58 – 64 SISTE EN 59

Mehanske lastnosti

Lastnost Vrednost Metoda
Upogibni modul 8800 – 9800 Mpa SIST EN ISO 178
Upogibna trdnost 50 -71 Mpa SIST EN ISO 178
Natezna trdnost 29 – 53 Mpa SIST EN ISO R 527-1
Raztezek pri pretrgu 0,5 – 0,9 % SIST EN ISO R 527-1
Žilavost 3,0 – 5,5 Kj/m² SIST EN ISO 179-1

Električne lastnosti

Lastnost Vrednost Metoda
Površinska upornost 2,0 x 10¹¹ – 2,0 x 10¹² DIN VDE 0303-3 IEC 93
Specifična skozna upornost 7,9 x 10¹³ – 1,2 x 10¹⁴ Ωcm DIN VDE 0303-3 IEC 93
Odpornost proti plazilnim tokovom CTI 600 M DIN VDE 0303-1 IEC 112
Relativna dielektrična konstanta (εᵣ) 4,5 DIN VDE 0303-4 IEC 250
Faktor dielektričnih izgub (tg pri MHz) 2,8 x 10⁻³ DIN VDE 0303-4 IEC 250

Ostale lastnosti pomembne za uporabo

Lastnost Vrednost Metoda
Navzemanje vode (po 24 urah) 0,03 % SIST EN ISO 62 metoda 1
Odpornost proti učinkovanju vodne pare (1 uro) Stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom SIST EN 438-2
Odpornost proti učinkovanju vroče posode Stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom SIST EN 438-2
Odpornost proti učinkovanju goreče cigarete Stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom SIST EN 438-2
Obstojnost na atmosferilije Ni sprememb Izpostavljeno zunaj 2 leti
Klasifikacija odziva materiala na ogenj B-s1, d0 SIST EN 13501-1
Zdravstvena neoporečnost Ustreza 3.člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

*Podatki ne veljajo za plošče ES in MF.

Od sodobnih fasadnih sistemov se zahteva izpolnjevanje visokih zahtev in norm glede toplotne izolacije, vzdržljivosti, nizkih obratovalnih stroškov vzdrževanja, proti požarnosti, zvočne izolacije in na koncu tudi estetike. Vse te lastnosti najdemo pri kerrock prezračevalnih fasadah. Tako s tehničnega kot tudi estetskega stališča so prezračevalne kerrock fasade optimalna rešitev ne samo v novogradnjah, ampak tudi pri obnovah starejših objektov. Popolna prilagoditev, tehnična brezhibnost, možnost preoblikovanja zunanjih kerrock fasadnih oblog in poljubna izbira barv so razlogi zaradi katerih jo lahko poimenujemo fasada prihodnosti.

OSNOVNA SESTAVA PREZRAČEVALNE FASADE

Prezračevalna fasada je v svoji osnovi večslojen in več funkcijski sistem. Zunanji sloj ali kerrock obloga ščiti pred zunanjimi vplivi in zagotavlja estetskost objekta, medtem ko notranji sloji in podkonstrukcija zagotavljajo statičnost, prezračenost ter toplotno in zvočno izolacijo.

Prikaz osnovne sestave prezračevalne fasade.

PODKONSTRUKCIJA

 Nosilna podkonstrukcija predstavlja vez med betonsko osnovo ali nosilnim zidom in zunanjo oblogo ter omogoča prenos obremenitev med njima. Zunanja obloga je nenehno izpostavljena vremenskim vplivom (nihanje temperature, vlage, veter, …) in se lahko zaradi svoje sestave in lastnosti pod zunajimi vplivi rahlo deformira (linearni raztezek). Ustrezno načrtovana postavitev podkonstrukcije vse te deformacije omogoča in dopušča brez dodatnim napetosti, šumov in poškodb na spojih ter zunanji oblogi. Elementi podkonstrukcije omogočajo tudi tridimenzionalno nastavljanje, kar omogoča popolnoma ravno montažo zunanjih oblog.

Za postavitev Kerrock fasadnih oblog se uporabljajo standardni sistemi fasadnih podkonstrukcij narejeni iz aluminija, ki izpolnjujejo vse statične, konstrukcijske in gradbeno- fizikalne zahteve.

Največji raster vertikalnih profilov je max. 74 cm. Največja dopustna obremenitev vetra pri rastu 74 x 74 cm je 3,50 kN/m2. V primeru večjih obremenitev se zmanjša velikost rastra.

 TOPLOTNA IZOLACIJA IN PAROPREPUSTNA FOLIJA

Toplotna izolacija, proizvedena v skladu s SIST EN 13162, mora biti iz negorljivih mineralnih vlaken. Priporoča se mineralna oziroma kamena volna, ker je trdna in oblikovana v plošče in lamele. Poleg tega omogoča enostavno preoblikovanje na željene dimenzije. Toplotna izolacija se sidra na betonsko osnovo ali nosilno steno, debelina izolacije je lahko med 5 in 30 cm.

Na toplotno izolacijo se polaga paropropustna folija, katere naloga je preprečitev vdora vode v toplotno izolacijo ter kontrola prehoda vlage in toplote. Na ta način se prepreči poškodba toplotne izolacije, saj odvečna voda nato izpari v prezračevalnem sloju. Vgrajena paroprepustna folija nudi tudi dobro termalno zaščito in ima sposobnost difuzije vodne pare.

LEPLJENJE ZUNANJEGA SLOJA ALI FASADNE OBLOGE

Zunanji sloj v prezračevalni fasadi je iz materiala Kerrock, kjer se kot zunanje fasadne elemente uporablja kerrock plošče različnih dimenzij.

Zaključni sloj oziroma fasadne kerrock obloge se pritrdijo na podkonstrukcijo s pomočjo lepilnega sistema SikaTack®-Panel. Sistem je preizkušen in certificiran, njegova elastičnost pa dopušča rahlo deformacijo oblog zaradi zunanjih vplivov (temperature, vlaga, veter, …).

Lepljenje plošč z elastičnim sistemom namesto vijačenja preprečuje visoke napetosti v ploščah, galvansko korozijo in omogoča spajanje materialov v različnih linearnih raztezkih.

 Poleg elastičnosti je velika prednost lepljenih fasad tudi v estetiki, saj ni vidnih objemk, značilnih za obešene fasade, ali kovic, značilnih za kovičene fasade.

SISTEM PREZRAČEVALNE FASADE Z LEPLJENO ZUNANJO OBLOGO

Sistem kerrock prezračevalne fasade je prikazan na vodoravnem prerezu na Sliki 1. Osnovna podkonstrukcija iz aluminija se pritrdi na betonsko osnovo s pomočjo pritrdilnega vijaka. Nato je vstavljena plast toplotne izolacije iz negorljivih materialov, kjer se med zunanjo fasadno oblogo in toplotno izolacijo ustvari zračni sloj namenjen prezračevanju in odvajanju vlage.

Za zunanji sloj ali fasadno oblogo pa se uporabljajo kerrock plošče ali paneli, ki se na podkonstrukcijo pritrdijo s pomočjo lepilnega sistema.

Vodoravni prerez tipičnega sistema prezračevalne fasade z lepljeno zunanjo oblogo.

Prisotnost prezračevanega zračnega sloja razlikuje prezračevalne fasade od običajnih. Prednost je boljše odvajanje vlage v zimskem času in manjše pregrevanje objekta v poletnem času. Takrat se zunanja obloga segreva in zračni sloj onemogoči prenos toplote na toplotno izolacijo.

Fasadne Kerrock obloge se lahko montirajo tudi na ukrivljene površine, saj lastnosti material kerrock dopuščajo toplotno preoblikovanje in ukrivljanje.

Zaradi relativno velikega potenciala ukrivljenja in dimenzijske nestabilnosti se vgrajene Kerrock plošče periodično pregleduje s strani za to usposobljene osebe. Največji interval pregleda stanja in funkcionalnosti fasadnega sklopa, v katerega je vgrajena Kerrock plošča je 5 let. Pri pregledu se pregleda trajne deformacije, morebitne poškodbe plošče, stanje lepljenega spoja (vizualni pregled).

Poškodovane dele, ki so bistveni za stabilnost in funkcionalnost fasadnega sklopa se ob morebitni poškodbi takoj zamenja. Za zamenjavo se uporabljajo samo nadomestni deli, ki ustrezajo določilom tehničnega soglasja (STS 11/0024). Pri uporabi, vzdrževanju in čiščenju fasadnega sistema je potrebno upoštevati vsa dodatna navodila izvajalca.

NA OBJEKT VEZANO NAROČILO

Proizvodnja Kerrock fasadnih oblog poteka z uporabo naravnih surovinskih komponent, katere pri različnih proizvodnih saržah lahko vplivajo na barvni ton.

Pomembno je, da se za določen objekt fasadne obloge naroči skupaj, saj lahko le tako zagotovimo, da ne bo prihajalo do razlik v niansi med posameznimi ploščami, ker bodo vse dobavljene plošče iz iste proizvodne sarže.

Dobavitelj daje za fasadne plošče Kerrock 10-letno garancijo, ki prične veljati z dnem dobave, in sicer ob naslednjih pogojih:

  • če so fasadne plošče bile rezane in vrtane v tovarni (transport in skladiščenje) v skladu s priporočili iz tehnične dokumentacije in navodil, veljavnih na dan dobave fasadnih plošč KERROCK in
  • če so fasadne plošče bile vgrajene skladno z navodili za pritrjevanje fasadnih plošč KERROCK, z originalnim pritrdilnim materialom dobave (objemke, lepila, lepilni trak, …).

Garancija ne vključuje napak, ki so nastale ali je njihov nastanek posledica:

  • neustrezne obdelave in skladiščenja na gradbišču, manipulacije in montaže plošč, nepooblaščenih izvajalcev ali,
  • neustrezne uporabe fasadnih plošč glede na lokalne razmere in zahteve
št. TESTIRANJE/IZDAJATELJ KRATEK POVZETEK
 

1.

Slovensko tehnično soglasje STS-11/0024 za Kerrock ploščo za lepljene fasadne in stenske obloge, podeljeno na podlagi določil Zakona o grad- benih proizvodih – ZGPro. ZAG – Zavod za gradbeništvo. Ljubljana 2017. Proizvod je skladen z zakonom 1 in pravilnikom 3, iz točke tega STS.
 

2.

 

EXOVA Warringtonfire, Testing of smoke development and toxicity to certificate the flammability characteristic according to Resolution 61.(67), FPT Code, Annex 1, Part 2, Frankfurt am Main 2011 

 

Kerrock, kot odpadek po sežigu lahko brez kakršne predhodne obdelave, odložimo na urejeno deponijo. V izlužkih ni strupenih elementov.

Prednosti prezračevane fasade

Icon Kerrock UV

Toplotna izolacija pozimi in
hladilni učinek poleti

Icon Recikliranje

Zmožnost popolnega recikliranja
vseh sestavnih elementov fasade
zaradi večslojnosti fasadnega
sistema

Icon Energetska učinkovitost

Visoka energetska učinkovitost zaradi
prisotnosti izolativne plasti

Icon Trajna zaščita

Trajna zaščita pred zunanjimi
vremenskimi vplivi

Icon Prezračevanje

Učinkovito prezračevanje in odvajanje
vlage s pomočjo zračnega sloja

Icon Zvočna izolacija

Dobra zvočna izolacija

Icon Enostavna montaža

Enostavna montaža

Icon Prilagodljivost

Popolna prilagodljivost objektom,

Kerock_Hisa_03
VRT IN OKOLICA
VHOD