NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI

OSIGURAVAMO

Icon Poslovna fleksibilnost

OSIGURAVAMO

FLEKSIBILNOST

Icon Tehnična podpora

TEHNIČKA

PODRŠKA

Icon Izdelano v Evropi

PROIZVEDENO

U EUROPI

Icon Kerrock svetovanje

SAVJETOVANJE

KERROCK

Icon Kerrock usposabljanje

OSPOSOBLJAVANJE

KERROCK

92 RAZLIČITE BOJE

Oduševite.
Privucite pozornost. Istaknite se.

Tijekom proizvodnog procesa prilagođavamo se svakom pojedinačnom klijentu. Željenu boju prema RAL ljestvici razvijamo u vrlo kratkom roku. Bogata paleta boja oduševljava i privlači pozornost od klasičnih do netradicionalnih boja koje pomažu dizajnerima i arhitektima u stvaranju modernih projekata.

POGLEDAJTE SVE BOJE

PROJEKTIRANJE I IZVEDBA

1
TEHNIČKA SVOJSTVA
2
VENTILIRANA FASADA
3
ELEMENTI I MONTAŽA
4
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
5
NARUČIVANJE
6
JAMSTVO
7
POPIS ISPITIVANJA

Fizička svojstva

Svojstvo Vrijednost Metoda
Gustoća 1,68 – 1,75 g/cm³ SIST EN ISO 1183 – 1/A
Približna težina po m² za d = 6 mm 10,2 kg
Približna težina po m² za d = 12 mm 20,4 kg
Koeficijent linearne ekspanzije 3,7 x 10⁻⁵ K⁻¹ Α (-20 °C do +50 °C)
Čvrstoća – Barcol 58 – 64 SIST EN 59

Mehanička svojstva

Svojstvo Vrijednost Metoda
Modul savijanja 8800 – 9800 Mpa SIST EN ISO 178
Savojna čvrstoća 50 -71 Mpa SIST EN ISO 178
Vlačna čvrstoća 29 – 53 Mpa SIST EN ISO R 527-1
Prekidno istezanje 0,5 – 0,9 % SIST EN ISO R 527-1
Žilavost 3,0 – 5,5 Kj/m² SIST EN ISO 179-1

Električna svojstva

Svojstvo Vrijednost Metoda
Površinska otpornost 2,0 x 10¹¹ – 2,0 x 10¹² DIN VDE 0303-3 IEC 93
Specifična otpornost kroz materijal 7,9 x 10¹³ – 1,2 x 10¹⁴ Ωcm DIN VDE 0303-3 IEC 93
Otpornost na puzajuće struje CTI 600 M DIN VDE 0303-1 IEC 112
Relativna dielektrična konstanta (εᵣ) 4,5 DIN VDE 0303-4 IEC 250
Faktor dielektričnih gubitaka (tg pri MHz) 2,8 x 10⁻³ DIN VDE 0303-4 IEC 250

Ostala svojstva važna za primjenu

Svojstvo Vrijednost Metoda
Apsorpcija vode (nakon 24 sata) 0,03 % SIST EN ISO 62 metoda 1
Otpornost na djelovanje vodene pare (1 sat) Stupanj 4 – mala promjena sjaja, vidljiva pod određenim kutom SIST EN 438-2
Otpornost na djelovanje vruće posude Stupanj 4 – mala promjena sjaja, vidljiva pod određenim kutom SIST EN 438-2
Otpornost na djelovanje upaljene cigarete Stupanj 4 – mala promjena sjaja, vidljiva pod određenim kutom SIST EN 438-2
Otpornost na atmosferilije Nema promjena Vanjsko izlaganje od 2 godine
Klasifikacija reakcije materijala na vatru B-s1, d0 SIST EN 13501-1
Zdravstvena sigurnost Odgovara Članak 3. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namijenjenim za kontakt s namirnicama

*Podaci ne vrijede za ploče ES i MF.

Od modernih fasadnih sustava traži se da ispune visoke zahtjeve i norme u vezi s toplinskom izolacijom, izdržljivošću, niskim troškovima rada i održavanja, protupožarnim svojstvima, zvučnom izolacijom i, u konačnici, estetikom. Sva ta svojstva pronaći ćete u ventiliranim fasadama od materijala kerrock. Ventilirane fasade kerrock optimalno su rješenje s tehničkog, kao i s estetskog stajališta, ne samo u novogradnjama, već i u obnovi starijih objekata. Potpuna prilagodljivost, tehničko savršenstvo, mogućnost preoblikovanja vanjskih fasadnih obloga od kerrocka i odabir željenih boja razlozi su zbog kojih je možemo nazvati fasadom budućnosti.

OSNOVNI SASTAV VENTILIRANE FASADE

Ventilirana fasada u osnovi je višeslojni i višefunkcijski sustav. Vanjski sloj ili obloga od kerrocka štiti od vanjskih utjecaja i osigurava estetski izgled objekta, a unutarnji slojevi i potkonstrukcija osiguravaju statičnost, ventiliranje te toplinsku i zvučnu izolaciju.

Prikaz osnovnog sastava ventilirane fasade.

POTKONSTRUKCIJA

Nosiva potkonstrukcija predstavlja vezu između betonske osnove ili nosivog zida i vanjske obloge te omogućuje prijenos opterećenja između njih. Vanjska obloga neprestano je izložena vremenskim utjecajima (temperaturna odstupanja, vlaga, vjetar…) i zbog svojeg sastava i svojstava pod vanjskim utjecajima može se blago deformirati (linearno rastezanje). Odgovarajuće planirano postavljanje potkonstrukcije omogućuje i dopušta sve te deformacije bez dodatnih napetosti, šumova te oštećenja na spojevima i vanjskoj oblozi. Elementi potkonstrukcije omogućuju i trodimenzionalno podešavanje, što omogućuje potpuno ravnu montažu vanjskih obloga.

Za postavljanje fasadnih obloga kerrock upotrebljavaju se standardni sustavi fasadnih potkonstrukcija, proizvedeni od aluminija, koji zadovoljavaju sve statičke, konstrukcijske i građevinsko-fizikalne zahtjeve.

Najveći raster vertikalnih profila iznosi 74 cm. Najveće dopušteno opterećenje vjetra pri rasteru od 74 x 74 cm iznosi 3,50 kN/m2. U slučaju većih opterećenja smanjuje se veličina rastera.

TOPLINSKA IZOLACIJA I PAROPROPUSNA FOLIJA

Toplinska izolacija proizvedena u skladu s normom SIST EN 13162 mora biti od negorivih mineralnih vlakana. Preporučuje se mineralna, odnosno kamena vuna jer je čvrsta i oblikovana u ploče i lamele. Pored toga, omogućuje jednostavno preoblikovanje na željene dimenzije. Toplinska izolacija sidri se u betonsku osnovu ili nosivi zid, a debljina izolacije može biti od 5 do 30 cm.

Na toplinsku izolaciju postavlja se paropropusna folija koja služi za sprječavanje prodora vode u toplinsku izolaciju te regulaciju prolaska vlage i topline. Na taj se način sprječava oštećenje toplinske izolacije jer suvišna voda zatim isparava u ventiliranom sloju. Ugrađena paropropusna folija pruža i dobru toplinsku zaštitu i ima sposobnost difuzije vodene pare.

LIJEPLJENJE VANJSKOG SLOJA ILI FASADNE OBLOGE

Vanjski sloj u ventiliranoj fasadi je od materijala kerrock, gdje se kao vanjski fasadni elementi upotrebljavaju ploče od kerrocka različitih dimenzija.

Završni sloj, odnosno fasadne obloge od kerrocka pričvršćuju se na potkonstrukciju pomoću sustava za lijepljenje SikaTack®-Panel. Sustav je ispitan i certificiran, a njegova elastičnost dopušta blagu deformaciju obloga zbog vanjskih utjecaja (temperature, vlage, vjetra…).

Lijepljenje ploča elastičnim sustavom umjesto pričvršćivanja vijcima sprječava visoko naprezanje u pločama, galvansku koroziju i omogućuje spajanje materijala s različitim linearnim rastezanjima.

Pored elastičnosti, velika je prednost lijepljenih fasada i u estetici jer nema vidljivih obujmica karakterističnih za vješane fasade ili zakovica karakterističnih za fasade sa zakovicama.

SUSTAV VENTILIRANE FASADE S LIJEPLJENOM VANJSKOM OBLOGOM

Sustav ventilirane fasade od kerrocka prikazan je na vodoravnom presjeku na Slici 1. Osnovna potkonstrukcija od aluminija pričvršćuje se na betonsku osnovu pomoću pričvrsnih vijaka. Zatim se postavlja sloj toplinske izolacije od negorivih materijala, gdje se između vanjske fasadne obloge i toplinske izolacije stvara zračni sloj namijenjen za ventiliranje i odvodnju vlage.

Za vanjski sloj ili fasadnu oblogu upotrebljavaju se ploče ili paneli od kerrocka koji se na potkonstrukciju pričvršćuju sustavom lijepljenja.

Vodoravni presjek tipičnog sustava ventilirane fasade s lijepljenom vanjskom oblogom

Ventilirane fasade razlikuju se od uobičajenih po prisutnosti ventiliranog zračnog sloja. Prednost je bolja odvodnja vlage tijekom zime i manje pregrijavanje objekta tijekom ljeta. Tada se vanjska obloga zagrijava, a zračni sloj onemogućuje prijenos topline na toplinsku izolaciju.

Fasadne obloge od kerrocka mogu se montirati i na zaobljene površine jer svojstva materijala kerrock dopuštaju toplinsko preoblikovanje i iskrivljavanje.

Zbog relativno velikog potencijala iskrivljenja i dimenzijske nestabilnosti ugrađene ploče od kerrocka povremeno pregledavaju za to osposobljene osobe. Najveći interval pregleda stanja i funkcionalnosti fasadnog sklopa u koji je ugrađena ploča od kerrocka iznosi 5 godina. Pri pregledu se pregledavaju trajne deformacije, eventualna oštećenja ploče, stanje lijepljenog spoja (vizualni pregled).

U slučaju eventualnih oštećenja, dijelovi koji su bitni za stabilnost i funkcionalnost fasadnog sklopa odmah se zamjenjuju. Za zamjenu se upotrebljavaju samo rezervni dijelovi koji odgovaraju odredbama tehničke suglasnosti (STS 11/0024). Pri upotrebi, održavanju i čišćenju fasadnog sustava treba uzeti u obzir sve dodatne upute izvođača.

NARUDŽBA VEZANA ZA OBJEKT

Proizvodnja fasadnih obloga od kerrocka odvija se pomoću prirodnih komponenata sirovine koje u različitim proizvodnim šaržama mogu utjecati na nijansu boje.

Važno je da se za određeni objekt fasadne obloge naručuju istovremeno jer se samo tako može osigurati da ne dođe do razlika u nijansama među pojedinačnim pločama, budući da će sve dobavljene ploče biti iz iste proizvodne šarže.

Za fasadne ploče od kerrocka dobavljač daje jamstvo u trajanju od 10 godina koje počinje vrijediti danom dobave, i to pod sljedećim uvjetima:

  • ako su fasadne ploče bile rezane i bušene u tvornici (transport i skladištenje) u skladu s preporukama iz tehničke dokumentacije i uputama koje vrijede na dan isporuke fasadnih ploča KERROCK i
  • ako su fasadne ploče bile ugrađene u skladu s uputama za pričvršćivanje fasadnih ploča KERROCK pomoću originalnog isporučenog pričvrsnog materijala (obujmice, ljepila, ljepljive trake…).

Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su nastali ili je njihov nastanak posljedica:

  • neodgovarajuće obrade i skladištenja na gradilištu, rukovanja i montaže ploča, neovlaštenih izvođača ili
  • neodgovarajuće upotrebe fasadnih ploča s obzirom na lokalne uvjete i zahtjeve
br.   ISPITIVANJE/IZDAVATELJ  KRATAK SAŽETAK
 

1.

Slovenska tehnička suglasnost STS-11/0024 za ploču kerrock za lijepljene fasadne i zidne obloge, izdana na temelju odredbi Zakona o građevnim proizvodima – ZGPro. ZAG – Zavod za graditeljstvo. Ljubljana 2017. Proizvod je usklađen sa zakonom 1 i pravilnikom 3 iz točke ovog STS-a.
 

2.

 

EXOVA Warringtonfire, Testing of smoke development and toxicity to certificate the flammability characteristic according to Resolution 61.(67), FPT Code, Annex 1, Part 2, Frankfurt am Main 2011 

 

Kerrock se smije odložiti na uređen deponij kao otpad nakon spaljivanja bez bilo kakve prethodne obrade. U eluatu nema toksičnih elemenata.

Prednosti ventilirane fasade

Icon Kerrock UV

Toplinska izolacija zimi i
rashladni učinak ljeti

Icon Recikliranje

Mogućnost potpunog recikliranja svih
sastavnih elemenata fasade
zbog višeslojnosti fasadnog
sustava

Icon Energetska učinkovitost

Visoka energetska učinkovitost
zbog prisutnosti izolacijskog sloja

Icon Trajna zaščita

Trajna zaštita od vanjskih
vremenskih utjecaja

Icon Prezračevanje

Učinkovito ventiliranje i odvodnja
vlage pomoću zračnog sloja

Icon Zvočna izolacija

Dobra zvučna izolacija

Icon Enostavna montaža

Jednostavna montaža

Icon Prilagodljivost

Savršena prilagodljivost objektima

Kerock_Hisa_03
VRT I OKOLICA
ULAZ